Lista aktualności Lista aktualności

Narada o tematyce szkodnictwa leśnego w Nadleśnictwie Konstantynowo

22 maja br. w siedzibie Nadleśnictwa Konstantynowo odbyła się narada poświęcona tematyce szkodnictwa leśnego oraz ochronie przeciwpożarowej. W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście: Kierownik Zespołu ds. Mienia i Obronności pan Jerzy Głowacki z RDLP w Poznaniu, Komendant Straży Wielkopolskiego Parku Narodowego, Komendant Państwowej Straży Łowieckiej, przedstawiciele Komend i Posterunków Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskich i Gminnych z zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa, Strażnicy Leśni Nadleśnictwa Konstantynowo, specjalista SL ds. Ochrony PPOŻ  oraz leśniczowie i podleśniczowie.
Celem spotkania było przedstawienie głównych problemów z zakresu szkodnictwa leśnego z jakimi na co dzień borykają się pracownicy Służby Leśnej Nadleśnictwa Konstantynowo, podsumowanie roku 2012 oraz podziękowanie zaproszonym gościom – przedstawicielom okolicznych służb za dotychczasową współpracę.