Lista aktualności Lista aktualności

Spotkanie Komisji „Programu Edukacji Leśnej”

Program Edukacji Leśnej na lata 2018-2027

W związku z przystąpieniem do opracowywania Programu Edukacji Leśnej na lata 2018-2027, który jest integralną częścią Planu Urządzenia Lasu, dnia 03.10.2016 w siedzibie Nadleśnictwa Konstantynowo odbyło się I posiedzenie komisji do spraw tworzenia ww. programu.
 
W posiedzeniu udział wzięło kierownictwo Nadleśnictwa Konstantynowo, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, specjaliści Służby Leśnej zajmujący się edukacją oraz przedstawicielki placówek oświatowych, które wyraziły chęć współpracy w trakcie tworzenia programu. 
 
Głównym założeniem spotkania było zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną naszego nadleśnictwa oraz przedstawienie części składowych Programu Edukacji Leśnej. Podczas obrad podkreślono najważniejsze wyzwania współczesnej edukacji leśnej, zwrócono uwagę na potrzebę edukowania społeczeństwa w temacie zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki leśnej. Bardzo cenne okazały się uwagi oraz pomysły przedstawicielek placówek oświatowych, korzystających z zajęć dydaktycznych w nadleśnictwie. Głosy reprezentantek szkół, przedszkola oraz specjalnego ośrodka wychowawczego pozwalają szeroko spojrzeć na potrzeby różnych grup zainteresowanych ofertą edukacyjną Lasów Państwowych.
 
Dzięki tego typu spotkaniom możliwe jest poznanie oczekiwań różnych grup w zakresie działalności edukacyjnej nadleśnictwa.