Lista aktualności Lista aktualności

Wielkoobszarowa inwentaryzacja dzików

W ramach ogólnopolskiej akcji

Zgodnie z Decyzją nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29.09.2016 roku, na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo odbyła wielkoobszarowa inwentaryzacja dzików, której celem było określenie ich liczebności oraz rozmieszczenia w terenie.

Inwentaryzacja ta miała miejsce 21 października 2016 roku. 

Poza pracownikami Nadleśnictwa Konstantynowo wzięli w niej udział także członkowie kół łowieckich, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz  jednostek nadzorowanych i podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.