Asset Publisher Asset Publisher

Derogacja środka Dimilin 480 SC w roku 2017

Konsultacje społeczne

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących użycia środka ochrony roślin Dimilin 480 SC w roku 2017. 
 
Ze względu na obowiązujące standardy FSC® środek ten nie jest dopuszczony do użytku i wymagana jest decyzja o derogacji tego preparatu. 
Przed wystąpieniem z wnioskiem o derogację środka, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu prowadzi konsultacje społeczne w tej sprawie. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej www.poznan.lasy.gov.pl.
 
Uwagi odnośnie użycia przez RDLP w Poznaniu środka ochrony roślin Dimilin 480 S.C. należy zgłaszać do 3.03.2017 r. na adres:
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań z dopiskiem „konsultacje FSC®" lub elektronicznie na adres: sekretariat@poznan.lasy.gov.pl, w tytule wpisując „konsultacje FSC®".