Asset Publisher Asset Publisher

Leśnik czy leśniczy?

Można powiedzieć, że każdy leśniczy jest leśnikiem, ale nie każdy leśnik jest leśniczym :)

Czy leśnik i leśniczy oznacza to samo? Otóż nie do końca..
 
Leśnik to osoba posiadająca wykształcenie leśne, która może pracować np. w Lasach Państwowych. Zajmuje wtedy różne stanowiska. Leśnik może być referentem, czyli pracownikiem biurowym, zajmującym się określoną tematyką dotyczącą gospodarki leśnej. Może być także specjalistą Służby Leśnej, który podobnie jak referent pracuje głównie w biurze, ale posiada prawo do noszenia munduru i dystynkcji (oznak) służbowych. Leśnikiem jest również strażnik leśny, pracujący przede wszystkim w terenie.
 
Wreszcie leśnikiem jest leśniczy i podleśniczy (zastępca leśniczego), którzy odpowiedzialni są za określony fragment lasu (czyli leśnictwo), są pracownikami terenowymi.
Oczywiście leśnikami są również: nadleśniczy, zastępca nadleśniczego i inżynier nadzoru, którzy kierują pracą pozostałych pracowników nadleśnictwa.
 
Na zdjęciu kilkoro konstantynowskich leśników.