Asset Publisher Asset Publisher

Ogromne ilości śmieci w wielkopolskich lasach

Pomimo licznych kampanii informacyjno-edukacyjnych, świadomość społeczeństwa w zakresie poszanowania środowiska i zaśmiecania lasów wciąż zawodzi. Śmieci są jednym z głównym problemów Lasów Państwowych. To nie tylko problem natury estetycznej, ale i kosztowny problem ekologiczny.

1,5 mln zł rocznie - to koszt sprzątania śmieci z terenu 25 nadleśnictw, ponoszony przez poznańską dyrekcją. W ubiegłym roku poznańscy leśnicy uprzątnęli ponad 10 tys. m³ śmieci, co oznacza, że z wielkopolskich lasów wywieziono 90 wagonów śmieci. 1000 wagonów śmieci wywieziono z lasów całego kraju. Kosztowało to Lasy Państwowe łącznie 15 milionów złotych. Liczby te przerażają, a niestety tendencja jest zwyżkowa, ilość śmieci w lasach wzrasta z roku na rok.

Las to niezwykle złożony ekosystem, a śmieci nie są jego częścią. Co więcej, jako obcy element środowiska, stanowią śmiertelne zagrożenie dla wielu żyjących w lesie organizmów.

Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu organizowanych jest wiele akcji angażujących i aktywizujących lokalną społeczność do walki z tonami śmieci, które zalegają w naszych lasach. Tylko w ten sposób możliwe jest zwrócenie uwagi na problem.

Leśnicy gorąco apelują o rozwagę. Nie wyrzucajmy śmieci do lasu! To nie jest tylko papierek po lodzie… Gdyby po każdym przejeżdżającym samochodzie zostawał „jeden mały śmieć” – utonęlibyśmy w odpadach. Zachowajmy lasy piękne i czyste, dla nas i dla przyszłych pokoleń, by mogły wypoczywać korzystając z ich wszystkich walorów.