Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2018

Na mocy Zarządzenia nr 1/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konstantynowo wprowadzony został w nadleśnictwie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) na rok 2019.

Regulamin opracowano na podstawie :
-    ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996r. nr 70 poz.335 ze zm.)
-    ustawy z 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. nr 79, poz.854 ze zm.). rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. 2009.43.349).