Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga ! Zmiana zasad zgłaszania szkód od zwiarzyny w uprawach i płodach rolnych

W związku z wejściem w życie od 1 kwietnia 2018 roku, ustawy z dnia 22 marca 2018 roku Prawo Łowieckie, zmieniły się zasady zgłaszania i szacowania szkód od zwierzyny.

Według nowych uregulowań prawnych, wniosek zawierający w szczególności:

  •     imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych
  •     wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  •     wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego

składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód, do  organu wykonawczego gminy (wójt, burmistrz), właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Szacowania szkody dokonują zespoły składające się z:

  •     przedstawiciela gminy
  •     przedstawiciela zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego,
  •     właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda

Źródło: Nadleśnictwo Turek