Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Projekt "Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów".

Projekt "Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów".

W ramach środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu, udało się w Nadleśnictwie Konstantynowo sfinansować montaż specjalnych tablic kierunkowych na ścieżce edukacyjnej "Bórówkowy Szlak" dzięki którym odwiedzający ma rozszerzoną możliwość korzystania z treści edukacyjnej.

Tablice te wskazują kierunek odwiedzania ścieżki. Dzięki stworzonym specjalnie dla tej ścieżki informatorom  zaopatrzonym w kody QR (z ang. QR Code czyli Quick Response Code),  użytkownicy smartfonów, tabletów i Innych urządzeń mobilnych z dostępem do internetu mają możliwość uzyskać rozszerzoną informację o konkretnym fragmencie zwiedzanej ścieżki.

Zakupione również ze środków WFOŚiGW w Poznaniu informatory terenowe wykorzystywane są podczas zajęć edukacyjnych dla dziecii młodzieży w różnym wieku. Ponadto materiały te, poza przekazem ciekawych treści dydaktycznych, przyczyniają się do efektywniejszego kształtowania, zmysłu estetycznegoi wrażliwości na piękno przyrody, tablice te również umożliwiają „samodzielne" zgłębianie wiedzy o lesie.

Foldery promocyjno-edukacyjne ścieżki dydaktycznej zawiierają treści edukacyjne dotyczące kolejnych przystanków na ścieżce oraz mapę z przebiegiem ścieżki, dzięki czemu osoba posiadająca folder samodzielnie może przemierzać trasę, zdobywając przy tym wiedzę przyrodniczą.