Asset Publisher Asset Publisher

Kuropatwy wracają do natury!

Słonecznego poranka 18 września br. dzięki współpracy Nadleśnictwa Konstantynowo z myśliwymi kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie nadleśnictwa odbyła się wyjątkowa akcja...

W ramach  zasilania naturalnych populacji kuropatwy (Perdix perdix sp.) osobnikami pochądzącymi z półnaturalnej hodowli zamkniętej na tereny niemalże wszystkich leśnictw wsiedlono blisko 500 osobników. W działania o których mowa zaangażowało się także kilka kół łowieckich. 

W ramach polepszania warunków bytowania zwierzyny drobnej posadzone zostały zadrzewienia śródpolne. W momencie wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych myśliwi rozpoczną dokarmianie kuropatw, by ułatwić im dalszą aklimatyzację w naturalnym środowisku. 

Akcja nie mogłaby się odbyć gdyby nie pomoc ze strony Urzędów Gmin z Buku, Brodnicy, Dopiewa, Kościana, Stęszewa i Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu. Dzięki współpracy leśników, samorządowych i myśliwych wielkopolska przyroda wzbogaciła się o kolejne składniki.