Asset Publisher Asset Publisher

Leśna wymiana pokoleń

Nowy las w okolicach Sierosławia i Zakrzewa...

Informujemy, że w najbliżsym czasie w leśnictiwe Więckowice, w pobliżu Sierosławia i Zakrzewa (odziały nr 53k; 21a,d) rozpoczną się prace zrębowe. Rębnia w gospodarce leśnej jest pierwszym etapem odnowienia lasu. Dostarcza też drewna, tak potrzebnego w wielu dziedzinach gospodarki. W ramach wymiany pokoleń w miejsce wyciętych dojrzałych drzew posadzimy młode sadzonki. Nadrzędnym celem zrównoważonej gospodarki leśnej jest bowiem zachowanie trwałości lasu. Posadzony młody las będzie zróżnicowany gatunkowo i rozpocznie kolejny cykl wzrostu, rozwoju   i dorzewania drzewostanu, który toczy się od pokoleń.

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas spacerów i stosowania się do oznaczeń w terenie.