Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo: Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo:

Powrót

Projekt "Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów".

Projekt "Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów".

W ramach środków uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu, udało się w Nadleśnictwie Konstantynowo sfinansować montaż specjalnych tablic kierunkowych na ścieżce edukacyjnej "Bórówkowy Szlak" dzięki którym odwiedzający ma rozszerzoną możliwość korzystania z treści edukacyjnej.

Tablice te wskazują kierunek odwiedzania ścieżki. Dzięki stworzonym specjalnie dla tej ścieżki informatorom  zaopatrzonym w kody QR (z ang. QR Code czyli Quick Response Code),  użytkownicy smartfonów, tabletów i Innych urządzeń mobilnych z dostępem do internetu mają możliwość uzyskać rozszerzoną informację o konkretnym fragmencie zwiedzanej ścieżki.

Zakupione również ze środków WFOŚiGW w Poznaniu informatory terenowe wykorzystywane są podczas zajęć edukacyjnych dla dziecii młodzieży w różnym wieku. Ponadto materiały te, poza przekazem ciekawych treści dydaktycznych, przyczyniają się do efektywniejszego kształtowania, zmysłu estetycznegoi wrażliwości na piękno przyrody, tablice te również umożliwiają „samodzielne" zgłębianie wiedzy o lesie.

Foldery promocyjno-edukacyjne ścieżki dydaktycznej zawiierają treści edukacyjne dotyczące kolejnych przystanków na ścieżce oraz mapę z przebiegiem ścieżki, dzięki czemu osoba posiadająca folder samodzielnie może przemierzać trasę, zdobywając przy tym wiedzę przyrodniczą.