Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo: Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo:

Powrót

Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Konstantynowo poprzez przebudowę dojazdów pożarowych.

Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Konstantynowo poprzez przebudowę dojazdów pożarowych.

 

Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Konstantynowo poprzez przebudowę dojazdów pożarowych.

 

W dniu 31.01.2012r. Nadleśnictwo Konstantynowo reprezentowane przez Pana Nadleśniczego Wojciecha Grześkowiaka, podpisało umowę przyznania pomocy nr 09463-69150-OR1500005/10 w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, reprezentowanym przez:

Przemysława Osińskiego – działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

w ramach:

Osi 2 „Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich"
Działania 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzania instrumentów zapobiegawczych"

Schematu II „Wprowadzanie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Opis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu było wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części dojazdu pożarowego o nr DL8 na terenie Leśnictwa Woźniki na odcinku B o długości 1,1040km. Projektowana droga przebudowana została zgodnie z parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 maeca 2006 roku (Dz. Ust. z 2006r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.).

 

Cel projektu:

Nadleśnictwo Konstantynowo ze względu na położenie należy do I kategorii zagrożenia pożarowego, czy do najbardziej narażonego na pożary lasów. Realizacja operacji umożliwi wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej nadleśnictwa poprzez dostosowanie dojazdów pożarowych do parametrów dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej w lasach. Przebudowa, modernizacja dojazdów pożarowych umożliwi szybszy przejazd oraz lepsze manewrowanie ciężkim samochodom bojowym, w które to sukcesywnie są doposażane jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, a co za tym idzie bardziej efektywn

e i szybsze gaszenie pożarów. Nadleśnictwo Konstantynowo jest położone na terenie mocno zurbanizowanym, dlatego szybkość dojazdu jednostek do pożaru ma priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa ludności. Realizacja operacji umożliwi zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego na terenie nadleśnictwa.

 

Koszt realizacji projektu w 100%, został pokryty ze środków Unii Europejskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi:  435 088,50 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą: 347 895,36 PLN

Dofinansowanie Funduszu wynosi: 347 895,36 PLN

 

O postępach i dalszych etapach realizacji projektu będziemy informować Państwa na stronie internetowej Nadleśnictwa Konstantynowo http://konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl.

 

Dodatkowe informacje na temat wniosków, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, uzyskacie Państwo pod adresem:

 

Adres strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.