Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo: Projekty realizawane w Nadleśnictwie Konstantynowo:

Projekt aktualny - "Kompleksowej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP” 05.06.2020 | Mateusz Giełda Pinas ...
Projekt aktualny - Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. 29.05.2020 | Mateusz...
Projekt aktualny - Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów. ...
Projekt "Rozwój ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw Konstantynowo, Grodzisk, Jarocin, Krotoszyn, Pniewy oraz Przedborów". 05.03.2018 | Mateusz Giełda Pinas ...
Projekt zakończony - Doposażenie obiektu edukacyjnego na ścieżce edukacyjnej Borówkowy szlak w foto-obrazy o tematyce prac leśnych w Nadleśnictwie Konstantynowo. 28.03.2017 |...
Doposażenie ścieżki edukacyjnej biegnącej w leśnictwie Grzybno na obszarze Natura 2000. 02.12.2016 | Mateusz Giełda Pinas ...
Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej lasów Nadleśnictwa Konstantynowo poprzez przebudowę dojazdów pożarowych. 02.12.2016 | Mateusz Giełda Pinas ...