Lista aktualności Lista aktualności

II Posiedzenie Komisji Edukacji Leśnej za nami !

12 czerwca br. miało miejsce w siedzibie Nadleśnictwa Konstantynowo II spotkanie Komisji Edukacji Leśnej, której celem było ostateczne opracowanie Programu Edukacji Leśnej dla nadleśnictwa na lata 2018-27.

12 czerwca br. miało miejsce w siedzibie Nadleśnictwa Konstantynowo II spotkanie Komisji Edukacji Leśnej, której celem było ostateczne opracowanie Programu Edukacji Leśnej dla nadleśnictwa na lata 2018-27.

Program ten określa zakres i zadania edukacji leśnej społeczeństwa realizowane na poziomie nadleśnictwa. Cele to m.in.:

 • popularyzacja w opinii publicznej wiedzy o ekosystemie leśnym oraz wielofunkcyjnej  i zrównoważonej gospodarce leśnej,
 • podnoszenie mentalności ludzi w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wszelkich funkcji lasu,
 • uświadamianie konieczności przestrzegania norm, zakazów i nakazów obowiązujących w lesie,
 • przedstawienie działalności Lasów Państwowych w ochronie przyrody
  i środowiska przyrodniczego,
 • wywołanie wrażliwości na bogactwo i piękno środowiska naturalnego lasu,
 • budowanie zaufania społecznego dla działalności zawodowej leśników,
 • zabezpieczenie zasobów drewna poprzez uświadamianie społeczeństwu konieczności przeciwdziałania niszczeniu zasobów leśnych, które prowadzi do obniżenia ilości,  jakości i wartości surowca drzewnego,
 • promowanie drewna jako ekologicznego surowca odnawialnego i zachęcanie do jego kupowania,
 • kształtowanie wizerunku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP) jako właściwego podmiotu umiejętnie zarządzającego powierzonymi mu zasobami leśnymi.

Podczas spotkania członkowie Komisji będący przedstawicielami lokalnych m.in. jednostek oświatowych wnieśli uwagi,  dzięki którym udało ostatecznie dopracować przedmiotowy Program i ustalić jego końcową treść.