Lista aktualności Lista aktualności

Na pomoc kuropatwom !

Nadleśnictwo Konstantynowo od 2006 roku realizuje program restytucji kuropatwy (Perdix perdix L.), polegający na odbudowywaniu populacji kuropatw, otoczeniu opieką tych ptaków oraz na odpowiednich zabiegach hodowlanych, w tym reintrodukcji, czyli ponownym wprowadzeniu kuropatw na tereny zajmowane przez nie w przeszłości, na których wyginęły. Obniżenie liczebności kuropatw lub ich całkowite wyginięcie spowodowane zostało m.in. przez zmniejszenie areału śródpolnych enklaw roślinności krzewiastej i nieużytków

Obniżenie liczebności kuropatw lub ich całkowite wyginięcie spowodowane zostało m.in. przez zmniejszenie areału śródpolnych enklaw roślinności krzewiastej i nieużytków porośniętych roślinnością nieuprawną, presją drapieżników, a także przez chemizację i mechanizację rolnictwa. Przy takiej liczbie zagrożeń dla kuropatw, pomoc człowieka przy utrzymaniu tego gatunku jest niezbędna. Stąd też działania leśników i myśliwych, próbujące zmienić ten stan rzeczy.

Tegoroczna akcja restytucji kuropatw współfinansowana jest przez Starostwa Powiatowe w Poznaniu Kościanie, Urząd Miasta i Gminy Dopiewo oraz Kościan, Gminę Brodnica a także Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. Dzięki uzyskanym środkom zakupiono 1120 kuropatw, które wsiedlono do środowiska, a dokładniej w śródpolne zadrzewienia i na zakrzewione miedze.

W dalszym ciągu prowadzone będą działania, mające na celu poprawę warunków bytowania kuropatw, czyli sadzenie drzewek niskopiennych i krzewów w remizach i zadrzewieniach śródpolnych, zakup i wykładanie karmy, budowa budek i podsypów, a także redukcja drapieżników (głównie lisów).

 Nadleśnictwo Konstantynowo planuje kontynuację programu w kolejnych latach.