Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśniczowie w Konstantynowie

Gospodarka leśna w terenie podmiejskim.

W dniach 9-11 czerwca w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie odbyła się narada kierowników jednostek z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W czwartek 10 czerwca  gościliśmy jej uczestników w Nadleśnictwie Konstantynowo w podpoznańskich leśnictwach Więckowice i Wielka Wieś.

Tematem przewodnim spotkania było prowadzenie gospodarki leśnej w pobliżu terenów silnie zurbanizowanych.  Kompleksy leśne wybrane do prezentacji,  znajdują się w obrębie gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne, które cechują się najwyższym przyrostem mieszkańców w Polsce.

Zastępca nadleśniczego, inżynier nadzoru oraz miejscowi  leśniczowie przedstawili problemy, z jakimi borykamy się w codziennej pracy w terenie o tak silnej penetracji okolicznych mieszkańców. Ponadto  zaprezentowaliśmy  nasze sposoby na nawiązywanie kontaktów i informowanie społeczeństwa o planowanych zabiegach gospodarczych.             

Podczas jednego z punktów narady uczestnicy odwiedzili miejsce pamięci masowych egzekucji polskich obywateli podczas II wojny światowej, w tym księży i studentów, gdzie złożyli symboliczną wiązankę kwiatów.

Wszyscy uczestnicy zgodni byli co do faktu, że gospodarując  lasami w pobliżu dużych aglomeracji, my leśnicy, musimy wykazywać się dużą wrażliwością.  Funkcja społeczna, jaką spełniają lasy podmiejskie, jest nie mniej ważna niż ta podstawowa gospodarcza.