Lista aktualności Lista aktualności

Platforma lęgowa rybołowa !!!

Na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo

Na skraju lasu w jednym z leśnictw Nadleśnictwa Konstantynowo została zamontowana  platforma lęgowa dla rybołowa. Platformę wykonano na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Rybołów jest gatunkiem skrajnie rzadkim, na miejsce gniazdowania wybiera zazwyczaj najwyższą starą sosnę górującą nad drzewostanem. Ważnym elementem terytorium rybołowa jest sąsiedztwo zbiorników wodnych, które zapewniają dostęp do pokarmu. Podczas wyboru lokalizacji platformy właśnie na te parametry zwrócono szczególną uwagę.

W celu poprawienia warunków bytowych rybołowa wdrażane  są projekty czynnej ochrony gatunku, polegające głównie na budowie platform lęgowych.  Platformy gniazdowe i sztuczne gniazda chętnie zasiedlane są przez ten gatunek.  Zaobserwowano, że połowa polskich rybołowów przystępuje do lęgów właśnie w sztucznych gniazdach.

Teraz musimy cierpliwie czekać i obserwować czy nasza platforma zostanie zasiedlona przez te piękne ptaki.