Lista aktualności Lista aktualności

RDLP w Poznaniu z certyfikatami odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Leśnicy z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu dobrze prowadzą gospodarkę leśną i w należyty sposób dokumentują podejmowane działania.

Potwierdziły to audyty przeprowadzone w połowie lutego.

Ochrona przyrody, trwałość lasów i zrównoważony rozwój to podstawa gospodarki leśnej realizowanej w Lasach Państwowych. Dowodem tego są międzynarodowe certyfikaty FSC® oraz PEFC, przyznawane regionalnym dyrekcjom Lasów Państwowych. Pięciodniowy audyt na terenie RDLP w Poznaniu przeprowadziła firma SGS Polska Sp. z o. o.  

Podczas wizyt na terenie nadleśnictw Karczma Borowa, Piaski, Kościan oraz biurze RDLP w Poznaniu audytorzy zwracali uwagę na wiele aspektów prowadzenia gospodarki leśnej oraz zgodność ze standardami FSC podejmowanych działań.

Wynikiem przeprowadzonego audytu jest rekomendacja utrzymania Certyfikatu FSC Dobrej Gospodarki Leśnej dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na kolejne 5 lat. Obecny certyfikat obowiązuje od 10 kwietnia tego roku  i obejmuje wszystkie nadleśnictwa z terenu RDLP w Poznaniu.

Profesjonalizm i zaangażowanie leśników w prowadzenie trwałej, zrównoważonej gospodarki leśnej na terenie RDLP w Poznaniu potwierdził audyt okresowy PEFC. Na terenie nadleśnictw: Sieraków, Pniewy oraz w biurze RDLP w Poznaniu audytorzy przeprowadzili ocenę prowadzenia gospodarki leśnej oraz zgodności podejmowanych działań ze standardami PEFC. Utrzymany certyfikat obowiązuje do 2021 roku. Więcej o certyfikatach przyznanych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu administruje lasami położonymi na terenie pięciu województw: wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. W jej skład wchodzi 25 nadleśnictw w tym Nadleśnictwo Konstantynowo, a łączna powierzchnia lasów to ok. 420 tys. ha. Najważniejszym gatunkiem tworzącym lasy RDLP w Poznaniu jest sosna, której udział wynosi ponad 75 %. Wyjątkowo duży udział w skali kraju zajmują dęby, obejmując ok. 12 %. Cechą charakterystyczną krajobrazu leśnego RDLP w Poznaniu jest duża liczba rozdrobnionych kompleksów leśnych i rozmaita struktura rodzajowa. Zdecydowanie największym kompleksem leśnym jest Puszcza Notecka.

Żródło infomacji: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu