Lista aktualności Lista aktualności

UWAGA WAŻNE INFORMACJE

Zapraszamy na spotkanie zainteresowanych przetargiem na usługi leśne w 2022 roku.

INFORMACJA O ZEBRANIU Z WYKONAWCAMI W CELU WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

 

Nadleśnictwo Konstantynowo, działając na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwołuje zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Konstantynowo w roku 2022”.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 listopada 2021 r. o godzinie 10:00 w sali nr 06 (sala narad) w siedzibie Nadleśnictwa Konstantynowo (adres: Konstantynowo 1, 62-053 Konstantynowo).

 

Spotkanie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym, z tego też względu Zamawiający zwraca się z prośbą, aby każdy z przedstawicieli Wykonawców miał maseczkę zasłaniającą usta i nos.

 

Szczegóły postępowania znajdują się pod adresem

 https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-konstantynowo/platforma-zakupowa