Lista aktualności Lista aktualności

Woda w lesie

Woda największym skarbem w lesie

Rola wody w ekosystemie leśnym jest nie do przecenienia. Retencja wody w lasach to głównie działania polegające na ograniczeniu szybkości odpływu wód opadowych. Tegoroczna mokra wiosna bardzo sprzyja zatrzymaniu wody w lesie.

 Warunkiem koniecznym trwałości lasu jest stały przyrost biomasy.  Jak wynika z badań naukowych, prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ilość biomasy jest proporcjonalna do ilości wytranspirowanej wody. Stąd wniosek, iż trwałość lasu zależy od właściwych stosunków wodnych.  Kluczową rolę wody w lesie dostrzegano od dawna.  Jako przykład posłużyć może fakt iż wśród uchwał I Polskiego Naukowego Zjazdu Leśniczego (1933) można znaleźć i takie stwierdzenie  „… przy opracowywaniu ogólnych planów z zakresu gospodarstwa wodnego kraju, oraz planów regulacji poszczególnych rzek i dzikich potoków, konieczne jest zasięganie fachowej opinii leśników polskich” (Miler 2013).  

Rozsądne gospodarowanie zasobami wody stanowi bardzo ważny element prowadzonej aktualnie w Polsce gospodarki leśnej.  Na terenie nadleśnictwa Konstantynowo, podobnie jak wielu nadleśnictw w Polsce, znajdują się urządzenia melioracyjne umożliwiające retencje wody na przykład zastawki, sztuczne zbiorniki itp.

Obniżenie wód gruntowych to jeden z najważniejszych problemów, z którym od kilku lat zmagają się polscy leśnicy. Osłabione, zestresowane  suszą drzewostany są dużo bardziej podatne na zasiedlanie przez pasożyty np. jemiołę pospolitą oraz szkodniki owadzie np. kornika ostrozębnego.

Las to dynamiczny ekosystem, w którym zachodzi szereg różnorakich zmian, w tym również klimatycznych. Niektórym z nich możemy przeciwdziałać, do innych las będzie musiał się przystosować. Rolą leśników jest możliwie jak najlepsze przygotowanie lasu do tych zmian. Musi być gotowy zarówno na okresy nadmiaru wody jak i jej niedoboru.