Lista aktualności Lista aktualności

Zabiegi ratownicze drzewostanów

Ważne informacje

Nadleśnictwo Konstantynowo informuje, że na miesiąc maj (dokładny termin zostanie podany w terminie późniejszym) planuje naziemne zabiegi ratunkowe dla drzewostanów zlokalizowanych w okolicach wsi Drożdżyce, Sierosław i Zakrzewo (mapy w załączeniu). W związku ze wzmożonym występowaniem w tych kompleksach leśnych chrabąszczy majowych, zagrażających zachowaniu trwałości lasów, konieczne było podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tego owada. Do tego celu zostanie wykorzystany preparat Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha (nr zezwolenia: decyzja MRiRW R-258/2020d z dnia 07.04.2020 r. zmieniająca zezwolenie MRiRW nr R-37/2008 z dnia 29.04.2008 r.)., który przy pomocy opryskiwacza naziemnego zagregowanego z ciągnikiem rolniczym, zostanie rozpylony w miejscach, gdzie problem jest najbardziej dotkliwy.


Na czas wykonywania zabiegu Nadleśnictwo Konstantynowo wprowadzi w tych kompleksach zakaz wstępu do lasu. Ponadto będzie tam obowiązywała dwutygodniowa karencja, kiedy niewskazane jest zbieranie runa leśnego.