Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu jest w posiadaniu dwóch certyfikatów przyznawanych gospodarce leśnej: PEFC i FSC.

Istotą certyfikacji jest zapewnienie klienta, że zakupiony przez niego produkt pochodzi z lasu, gdzie spełnione są kryteria odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Klient wybierając produkt z jednostki certyfikowanej ma pewność, że nie przyczynia się do niszczenia środowiska naturalnego, łamania praw pracowników oraz nielegalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu jest w posiadaniu dwóch certyfikatów przyznawanych gospodarce leśnej: PEFC i FSC®  Certyfikaty RDLP w Poznaniu.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) to niezależna organizacja pozarządowa, która ma na celu promowanie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację. RDLP w Poznaniu wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. Nr 4 Rady PEFC Polska – „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów". Posiada certyfikat ważny na okres 13 lipca 2021 r. do 12 lipca 2024 r. Aktualne dane dotyczące PEFC, dostępne są na stronie www.pefc-polska.pl.

FSC® (Forest Stewardship Council®) to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej przez system certyfikacji. RDLP w Poznaniu w roku 2018 podczas audytu wznawiającego otrzymała certyfikat FSC na okres 10.04.2018 – 09.04.2023. Numer certyfikatu: SGS-FM/COC-004323. Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące FSC® dostępne są na stronie fsc.org oraz pl.fsc.org .