Interaktywna mapa RDLP Poznań

Na mapie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu prezentujemy najbardziej aktualne dane przestrzenne. Tutaj można m.in. określić w zasięgu którego nadleśnictwa znajduje się określona lokalizacja. Można tutaj również sprawdzić jakie obiekty ochrony przyrody znajdują się w okolicy.

Mapa Lasów Państwowych

Mapa lasów w zarządzie Lasów Państwowych

Bank danych o lasach

Głównym celem budowanego Banku Danych o Lasach jest dostarczanie informacji dotyczących stanu lasu, zmian stanu lasu i gospodarki leśnej w lasach wszystkich form własności w powiązaniu z ochroną przyrody i stanem środowiska przyrodniczego, na potrzeby różnych szczebli organizacji i zarządzania w leśnictwie, ochrony środowiska, nauki oraz na potrzeby statystyki publicznej i międzynarodowej, a także planowania przestrzennego i społeczeństwa.