Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Konstantynowo
Nadleśnictwo Konstantynowo
618137791, 618137907
618132238

Konstantynowo 1 62-053 Konstantynowo
NIP: 777-00-05-592

BOŚ  59 1540 1056 2105 9137 1508 0002

p.o. Nadleśniczego
Maciej Włodarczak
618137791
Główny księgowy
Witold Oberenkowski
618137791
Inżynier nadzoru
Łukasz Poczekaj
618137791

Dział Gospodarki Leśnej

Katarzyna Skrzeczyńska
Specjalista SL ds. Nasiennictwa, hodowli i ochrony lasu
Tel.: 61-813-77-91 wew.36
Mateusz Mendera
Specjalista SL ds. Informatyki, ewidencji gruntów i Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: 61-813-77-91 wew.36
Karol Borowski
Specjalista SL ds. Obrotu Drewnem
Tel.: 61-813-77-91 wew.37
Mateusz Giełda-Pinas
St. specjalista SL ds. Użytkowania Lasu i Edukacji Przyrodniczej
Tel.: 61-813-77-91 wew.39
Mariusz Motycki
St. specjalista SL ds. Ochrony ppoż, BHP, Łowiectwa, Zamówień Publicznych i Lasów niepaństwowych
Tel.: 61-813-77-91 wew.45
Mariusz Rutkowski
St. specjalista SL ds. Gospodarki Gruntowej
Tel.: 61-813-77-91 wew.52
Katarzyna Maćkowiak
Specjalista SL ds. Ochrony Przyrody, Turystyki i Edukacji Przyrodniczej
Tel.: 61-813-77-91 wew.51

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Zbigniew Bogucki
Sekretarz SL
Tel.: 61-813-77-91 wew.47
Magdalena Kunze
St. specjalista ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Lokalowej
Tel.: 61-813-77-91 wew.48
Zenon Jasiczak
St. specjalista ds. Administracji, Transportu i Gospodarki Magazynowej
Tel.: 61-813-77-91 wew.49

Dział Finansowo-Księgowy

Irena Szerner
St. księgowa
Tel.: 61-813-77-91 wew.34
Michał Siwczak
Specjalista ds. obrotu materiałowego - Obsługa Kasowa
Tel.: 61-813-77-91 wew.41
Karolina Walkowiak
Księgowa
Tel.: 61-813-77-91 wew.41
Karolina Norek
Księgowa
Tel.: 61-813-77-91 wew.44

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Falbierski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 61-813-77-91 wew.42
Dariusz Mikołajczak
Strażnik Leśny
Tel.: 61-813-77-91 wew.42