Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty edukacyjne

Ścieżka dydaktyczna „Borówkowy Szlak"
Ścieżka dydaktyczna „Borówkowy Szlak" znajduje się na terenie leśnictwa Grzybno w Nadleśnictwie Konstantynowo. Jest to teren o niewątpliwym bogactwie flory i fauny, stanowiący obszar Natura 2000 oraz wchodzący w skład Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżkę poprowadzono wśród urokliwych drzewostanów. Każdy spacerujący po ścieżce może zapoznać się z zagadnieniami  związanymi z gospodarką leśną a także z walorami przyrodniczymi tego obszaru. Trasa składa się z dwóch ok. 3-kilimetrowych szlaków. Wyznaczono tu 20 przystanków edukacyjnych w miejscach charakteryzujących określone obiekty czy zjawiska przyrodnicze. Ścieżka przeznaczona jest zarówno dla indywidualnego miłośnika przyrody  jak  i dla grup zorganizowanych. Z racji ograniczonej możliwości korzystania ze środków komunikacji publicznej, w sąsiedztwie ścieżki znajduje się parking dla pojazdów.

 

Podczas wizyty w salce „Kancelaria leśniczego" można dowiedzieć się jak dawniej wyglądała praca leśniczego oraz na czym polega ta praca dzisiaj. Obejrzeć można również różne trofea myśliwskie i zapoznać się tradycjami łowieckimi.
W drugiej sali „Zwierzęta łąk i lasów" posłuchać można ciekawostek na temat trybu życia i zwyczajów zwierząt oraz zapoznać się z odgłosami wydawanymi przez niektóre leśne ptaki i ssaki.