Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Konstantynowo prowadzi edukację przyrodniczo-leśną w ciągu całego roku. Uczestnicy biorący udział w zajęciach mogą skorzystać z dwóch salek edukacyjnych oraz ścieżki edukacyjnej „Borówkowy szlak".

Podczas wizyty w salce „Kancelaria leśniczego" można dowiedzieć się jak dawniej wyglądała praca leśniczego oraz na czym polega ta praca dzisiaj. Obejrzeć można również różne trofea myśliwskie i zapoznać się tradycjami łowieckimi.
W drugiej sali „Zwierzęta łąk i lasów" posłuchać można ciekawostek na temat trybu życia i zwyczajów zwierząt oraz zapoznać się z odgłosami wydawanymi przez niektóre leśne ptaki i ssaki.
Na ścieżce edukacyjnej uczestnicy zajęć mają możliwość bliskiego obcowania z przyrodą. Tematyka zajęć i długość trasy dostosowywana jest do wieku dzieci i młodzieży. Przykładowe tematy realizowane podczas spaceru to m.in.:
1.     „Poznajemy drzewa i krzewy"
2.    „Warstwowa budowa lasu"
3.    „Dokarmiamy leśne zwierzęta"
4.    „Rola martwego drewna"
5.    „Co nam daje las"
6.    „Dbajmy o lasy"
7.    „Zwierzęta ściółki leśnej"
8.    „Pory roku w lesie"
9.    „Świat drewna"
10.    „Ochrona przyrody"

Zachęcamy do wzięcia udziału w leśnych zajęciach oraz przedstawiania własnych propozycji tematów do realizacji podczas wycieczki.
 

Każde leśnictwo posiada swoją ścieżkę edukacyjną, po której oprowadza leśniczy lub inny pracownik nadleśnictwa. Największym powodzeniem cieszy się ścieżka edukacyjna "Borówkowy szlak" wybudowana dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, rozpoczynająca się przed siedzibą Nadleśnictwa Konstantynowo a kończąca ogniskiem na szkółce leśnej. Innym niezwykle chętnie odwiedzanym zakątkiem Nadleśnictwa jest miejsce na ognisko przy "Źródełku na Żarnowcu" - pomniku przyrody, jedynym miejscu
w Wielkopolsce, gdzie z piaskowca, z kilku źródeł wypływa czysta woda.
Leśnicy nazywają ten piękny zakątek "Małymi Bieszczadami".
 

Edukacja przyrodnicza prowadzona jest nieodpłatnie. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej!