Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i choinek

Nadleśnictwo Konstantynowo prowadzi sprzedaż kilkunastu gatunków drewna wielowymiarowego oraz sadzonek licznych gatunków roślin. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty w zamieszczonych poniżej załącznikach.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna aktualnie obowiązujący znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.

Klienci indywidualni mogą zakupić drewno:

w kancelariach leśnictw (załącznik poniżej)
w biurze nadleśnictwa (głównie dotyczy to drewna z leśnictw: Brodniczka i Grzybno).

Sprzedaż w leśnictwach i biurze nadleśnictwa.
Podstawowym sortymentem sprzedawanym tą droga dystrybucji jest DREWNO OPAŁOWE (oznaczone jako S4). Jako drewno do kominka używa się najczęściej drewno opałowe liściaste, jednak jego dostępność w warunkach Nadleśnictwa Konstantynowo jest mocno ograniczona z powodu niewielkich ilości, które Nadleśnictwo pozyskuje w ciągu roku (wykonujemy cięcia głównie w drzewostanach iglastych). Dostępność również zależy od tego czy w danym leśnictwie są aktualnie prowadzone prace pozyskania drewna. Najbardziej aktualne informacje na temat dostępności drewna opałowego można uzyskać u miejscowego leśniczego lub w biurze nadleśnictwa.

Drewno liściaste pozyskujemy głównie w leśnictwach: Woźniki, Będlewo natomiast rzadziej w leśnictwach: Brodniczka, Krajkowo, Czempiń, Wielka Wieś.

Istnieje możliwość wykupienia również stosów tzw. papierówki  (oznaczonej jako S2a lub S2b) – w porównaniu z drewnem opałowym w drewnie takim występuje mniej zgnilizny oraz krzywizn. Takie drewno od S4 również różni się ceną.

 

Ceny

Ceny drewna odniesione są do 1m3 drewna tzn. do samego drewna - bez przestrzeni powietrza znajdującymi się pomiędzy wałkami drewna leżących w stosie. Ilość metrów sześciennych (m3) uzyskuje się przez pomnożenie ilości metrów przestrzennych (mp) przez przelicznik 0,65. 1 metr przestrzenny drewna to stos drewna o wysokości 1 m, szerokości 1 m i długości 1 m.
 

Cennik detaliczny
W cenniku – wyróżniamy dwa rodzaje cen:
- drewno pozyskane kosztem Nadleśnictwa
Nadleśnictwo sprzedaje ułożone w stosy oznaczone numerem (czerwoną płytką) drewno gotowe do wywozu.
- drewno pozyskane kosztem kupującego – kupujący w porozumieniu z miejscowym leśniczym sam wyrabia na pozycjach cięć drobnicę (o grubości do 7cm w korze) lub grubiznę (o grubości powyżej 7cm w korze).

 

Drewno jest sprzedawane loco las – tzn. przedmiotem sprzedaży jest konkretny stos (lub jego część) drewna oznaczony numerem (czerwona płytka) w lesie przy drodze wywozowej – wywóz pozostaje w gestii kupującego. Nadleśnictwo nie prowadzi usług pocięcia i transportu drewna. Wałki drewna najczęściej mają długość 1,2 m.

Sprzedaż choinek

Plac przy nadleśnictwie 20-21 grudzień 2021 8:30-14:00