Położenie

Nadleśnictwo Konstantynowo swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje tereny pomiędzy miastami Tarnowo Podgórne i Śrem oraz Poznań i Opalenica. Od wschodniej strony zasięg terytorialny jest ograniczony rzeką Warta - stanowi to obszar około 107 tysięcy hektarów. Nadleśnictwo na wskazanym terenie zarządza gruntami o łącznej powierzchni około 12,8 tysięcy hektarów.

Galeria zdjęć

Spacerując po naszych lasach zobaczysz wiele pięknych miejsc.

Historia

Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku ukonstytuowało się Nadleśnictwo Mosina z siedzibą w Ludwikowie, gospodarujące na trzech obrębach: Dolsk, Racot, Mosina.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, w imieniu beneficjenta – PGL LP, podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Kompleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL LP”.