Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

 

Ochrona gatunkowa grzybów, roślin i zwierząt ma na celu zapewnienie przetrwania dziko występujących gatunków na terenie naszego kraju. 

Spacerując po lasach i łąkach Nadleśnictwa Konstantynowo niejednokrotnie można natknąć się na rzadkie okazy roślin, np. staroduba łąkowego, lilię złotogłów czy podkolana białego. Wśród chronionych gatunków zwierząt ujrzeć można bobra europejskiego, różne gatunki nietoperzy, a także wiele rzadkich ptaków, jak np. kszyka, żurawia, dzięcioła zielonego lub bataliona.

Na szczególną uwagę zasługują ptaki, dla których wyznacza się specjalne strefy ochronne. W Nadleśnictwie Konstantynowo wyznaczono łącznie 10 stref w celu ochrony bielika, kani rudej oraz bociana czarnego.
 

Fotografie:

1.  Śnieżyczka przebiśnieg (fot. Ł. Walter)

2.  Pisklę bociana czarnego (fot. K. Maćkowiak)

3.  Łabędź niemy (fot. K. Moroz)