Obszary Natura 2000

Specyficzną formą ochrony przyrody są Obszary Natura 2000. Takie obszary istnieją we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej tworząc Europejską Sieć Ekologiczną. Celem powołania tej formy ochrony jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy.