Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Jedną z najstarszych form ochrony wartości przyrodniczych są pomniki przyrody. Zgodnie z definicją zawartą w „Ustawie o ochronie przyrody" pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej lub krajobrazowej. Najczęściej pomnikami przyrody są okazałe, stare drzewa lub ich grupy.

Łącznie w Nadleśnictwie zaewidencjonowano 7 pomników przyrody, w tym 6 pomników przyrody ożywionej oraz 1 pomnik przyrody nieożywionej, są to:
- dąb szypułkowy „Napoleon" (Leśnictwo Będlewo);
- grupa 6 dębów szypułkowych (Leśnictwo Będlewo);
- dąb szypułkowy (Leśnictwo Czempiń);
- dąb szypułkowy (Leśnictwo Woźniki);
- grupa 3 dębów szypułkowych (Leśnictwo Więckowice)
- skupisko krzewów wawrzynka wilczełyko (Leśnictwo Będlewo);
- źródło wodne „Żarnowiec", wypływające z piaskowca (Leśnictwo Wielka Wieś).